Våre nettverksgrupper

Nettverkene er fagforum for medlemmene, der hensikten er å lære av hverandres erfaringer og kunnskap innen forskjellige fagområder, på tvers av medlemsbedriftene.

Hvordan fungerer våre nettverksgrupper?

NORDMA har etablert flere forskjellige nettverksgrupper. Nettverkene er et godt tilbud til medlemmene, og det er således en viktig oppgave for NORDMA å etablere relevante nettverk. Det er viktig å ha engasjerte fagmennesker som bringer inn problemstillinger som løses i fellesskap. På denne måten høster nettverkene erfaringer både fra andre bransjer og fra andre i bransjen.

Disse nettverkene har vi:

  • Nettverk for kundeservice
  • Legal Task Force (for jurister/advokater, og drives i samarbeid med INMMA)
  • E-post-nettverket
  • TM-nettverket
  • DM/uadressert
  • Print Power (i samarbeid med Grafisk Bransjeforening)


I løpet av 2016 vil vi starte et eget nettverk for CRM.

NORDMA har som oppgave å avtale og gjennomføre møtene i nettverkene, utarbeidelse av agenda, innkalle til møte og deltagelse på møtene, samt skrive referat. NORDMAs fagpersoner knyttet til nettverket bistår i planlegging av møtene og vil komme med innspill og bistand til hvordan arbeidet i nettverkene skal gjennomføres og prioriteres.

botter

Skape ditt eget nettverk?

Som bransjeorganisasjon ønsker vi å belyse og skape kunnskap innen flere fagområder. Dersom du har en idé om et nettverk vi bør etablere, er det fint om du tar kontakt med oss.

Vil du bli med?

Våre nettverk er åpne for alle medlemmer. Ønsker du å delta i et nettverk eller vite mer? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Skriv ut