Medlemsfordeler[2]

Medlemsfordeler

Som NORDMA-medlem får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Medlemskapet står åpent for alle bedrifter i Norge som har interesse for direkte markedsføring, forutsatt at man følger de retningslinjer som er gjengitt i NORDMAs vedtekter.

Medlemsmøter, faglige frokoster og kompetanseutvikling

Vi jobber for å være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og sosialt samvær. Det arrangeres med jevne mellomrom medlemsmøter og faglige frokoster som skal gi verdi til våre medlemmer. Som medlem er du alltid velkommen til å ta med gjester på arrangementene våre!

Juridisk rådgivning

Medlemmer i NORDMA har tilgang til juridisk rådgivning og bistand fra NORDMAs daglige leder og advokat, Carsten Gunnarstorp. Medlemmene får viktig juridisk rådgivning i sitt daglige arbeid med markedsføringsloven, personopplysningsloven og angrerettsloven. Er det behov for større assistanse tilbyr vi ytterligere juridisk bistand til en rimelig pris. Carsten har spesialkompetanse innen markedsføringsrett, personvern, opphavsrett og varemerkerett, og tilbyr juridisk rådgivning også innenfor andre rettsområder.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om hva som skjer i NORDMA og i bransjen! Alle ansatte i våre medlemsbedrifter får NORDMAs nyhetsbrev med jevnlige oppdateringer på hva som skjer både av arrangementer og på nyhetsfronten.

Nettverksgrupper

Nettverksgruppene er et tilbud til medlemmer av NORDMA som har en del av faget og/eller bransjen til felles. Målsettingen med å treffes i mindre enheter er å skape relasjoner og kompetanseutvikling på tvers av virksomhetene. I dag tilbyr vi nettverksgrupper innenfor kundeservice, telemarketing, juridisk og for DM og uadressert. Et nettverk for CRM blir satt i gang fra 2016.

Tett internasjonalt samarbeid

Faget vårt er internasjonalt og synlig. Det betyr at landegrenser mister betydning og at europeiske markedsførere er aktive tilbydere av produkter og tjenester i andre markeder enn i hjemmemarkedet. Derfor er faget vårt og metodene våre under stadig overvåkning av europeiske myndigheter. NORDMA er medlem i Federation of European Direct Marketing (FEDMA). Dette er en bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Flere fulltids ansatte lobbyister arbeider mot både EU-kommisjonen og andre besluttende organer i EU-systemet. Mange av de lovendringer som gjøres i Norge kommer som følge av EU-direktiv. Derfor er det viktig at NORDMA har gode kunnskaper om det som skjer i EU. Vår tette kontakt med FEDMA gjør det mulig for oss å følge med.

NORDMA er også medlem i den internasjonale, Direct Marketing Association. Gjennom DMA får NORDMA kunnskaper om hva som skjer i de nasjonale DMAene over hele verden. Dette gir oss en unik anledning til å følge utviklingen i andre land, samt et godt nettverk av eksperter som vi kan benytte for faglige råd.

Max Marketing Mix

NORDMA er arrangør av Max Marketing Mix - Norges viktigste møteplass for alle som jobber med strategisk, kreativ og målbar markedskommunikasjon. MMM gir faglig inspirasjon på dagen, og tilhørende prisutdeling og bransjefest på kvelden. Dagen er i sin helhet satt av til faglig oppdatering og inspirasjon om hva som skjer innenfor direkte markedsføring. Under kveldens arrangement premieres de aller beste jobbene innen norsk direkte markedsføring.

Tips en venn Skriv ut