internasjonalt nordma

Våre søsterorganisasjoner i andre land

Vårt fag er internasjonalt og synlig. Det betyr at landegrenser mister sin betydning og at europeiske direkte markedsførere er aktive i å tilby sine produkter og tjenester i andre markeder enn hjemmemarkedet. Derfor er vårt fag og våre metoder under stadig overvåkning av europeiske myndigheter.

NORDMA er medlem i Federation of European Direct Marketing (FEDMA). Dette er en bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Flere fulltids ansatte lobbyister arbeider mot både EU-kommisjonen og andre besluttende og påvirkende organer i EU-systemet. Som et eksempel kan nevnes at den nye personvernloven i Norge oppsto på grunnlag av et direktiv fra EU-kommisjonen. NORDMA har tett kontakt med FEDMA  og kan dermed være i forkant av norske myndigheter. Dette er en av NORDMAs hovedoppgaver.  Ønsker du kontakt med bedrifter eller organisasjoner i utlandet, kontakt foreningene på listen nedenfor:

Austria
Direct Marketing Verband Österreich (DMVÖ)  www.dmvoe.at

Australia
Australian Direct Marketing Association (ADMA)  www.adma.com.au

Belgium
Belgian Direct Marketing Association (BDMA)  www.bdma.be

Canada
Canadian Marketing Association (CMA)  www.the-cma.org

Czech Republic
Asociace Direct Marketingu a Zásilkového Obchodu (ADMAZ)  www.admaz.cz

Denmark
Danish Direct Marketing Club (DMK)  www.dmklubben.dk

Finland
Suomen Suoramarkkinointiliitto ry (SSML)  www.ssml.fi

France
Union Française du Marketing Direct (UFMD)  www.fevad.com

Germany
Deutsche Direktmarketing Verband (DDV)  www.ddv.de

Greece
EPAM  epamhellas.gr
Hellenic Association of Communications Agencies (HACA(EDEE)  www.edee.gr 

Hungary
Direkt Marketing Szövetség (DMSZ)  www.dmsz.net

Ireland
Irish Direct Marketing Association (IDMA)  www.idma.ie

Italy
Associazione Italiana per il Direct Marketing (AIDiM) www.aidim.it

The Netherlands
Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)  www.ddma.nl

Poland
Stowarzyszenie Marketingu Bezposredniego (SMB)  www.smb.pl

Portugal
Associação Portuguesa de Marketing Directo, Relacional e Interactivo (AMD)  www.amd.pt

Romania
Asociatia Romana de Marketing Direct (ARMAD)  www.armad.ro

Slovakia
Asociácia Direct Marketingu (ADIMA)  www.adima.sk

Slovenia
Združenje za Direktni Marketing Slovenije (ZDM)  www.zdms.org

Spain
Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)  www.fecemd.org

Sweden
Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA)  www.swedma.se

Switzerland
Schweizer Direktmarketing Verband (SDV)  www.dmverband.ch

United Kingdom
The Direct Marketing Association (DMA UK)  www.dma.org.uk

United States of America
The Direct Marketing Association (The DMA)  www.the-dma.org

 

 

Tips en venn Skriv ut