Hvem er vi?

NORDMA (Norsk Direkte Markedsføringsforening) er en interesseorganisasjon for direkte markedsføring. NORDMA er møteplassen for ansvarlig datadrevet markedsføring og arbeider for å øke interessen for og bruken av direkte markedsføring i Norge. Vi arbeider for og sammen med de virksomhetene som driver med direkte markedsføring, relasjonsmarkedsføring og CRM - i alle kanaler.

Medlemskapet i NORDMA skal være lønnsomt. Gjennom kompetanseheving, synliggjøring av bransjen, nettverksarbeid og internasjonalt samarbeid skal et medlemskap i NORDMA oppleves som verdiøkende for medlemmene. Med en bred base av medlemsbedrifter med sitt virke innenfor ulike deler av DM-området, innehar vi en unik posisjon når det gjelder den faglige og den økonomiske utviklingen i bransjen.

Medlemskap som kvalitetsstempel

Våre medlemmer er forpliktet til å følge NORDMAs bransjenormer. Normene har til hensikt å opprettholde et godt omdømme for bransjen. Medlemskapet er et kvalitetsstempel og gir dessuten mulighet til kompetanseutvikling, nettverksbygging, markedsføring og oppdatert bransjekunnskap. Både kjøpere, brukere og leverandører er medlemmer i NORDMA. Alle parter samarbeider i saker som er viktige for utviklingen av direktemarkedsføring som kanal, og bransjen som helhet.

NORDMA ble etablert i 1973 med mål om å være bransjens talerør overfor myndighetene. På det tidspunktet bestod bransjen i all hovedsak av postordrebedrifter og bokklubber. Myndighetene og virksomhetene trengte en bransjeforening å forholde seg til. I dag består medlemsmassen av leverandører, annonsører og byråer. Utviklingen i faget har siden vært svimlende. I motsetning til den tradisjonelle reklamen har direkte markedsføring utviklet seg parallelt med teknologien. Noen av de viktigste utviklingstrekkene har vært prisen for lagring av data og metodene for registrering av data.

Fra å være en liten appendiks til reklamebransjen har direkte markedsføring som fenomen utviklet seg til å bli både voksen og betydningsfull. Nesten alle typer bedrifter og bransjer benytter seg i dag av teknikker til direkte salg og kundepleie, enten det heter CRM, én-til-én eller postordre. Det betyr at en sterk og effektiv bransjeorganisasjon er viktigere enn noensinne.

Arrangør av bransjens store fest

NORDMA er arrangør av Max Marketing Mix (MMM). MMM skal være Norges viktigste møteplass for alle som jobber med strategisk, kreativ og målbar markedskommunikasjon. Her er det julaften 17. mai og fødselsdag på en gang! MMM gir faglig inspirasjon på dagen, og tilhørende prisutdeling og bransjefest på kvelden. Dagen er i sin helhet satt av til faglig oppdatering og inspirasjon om det som skjer innenfor direkte markedsføring. Under kveldens arrangement premieres og feires de beste jobbene innen norsk direkte markedsføring.

Velkommen til NORDMA!

Skriv ut