Bransjenorm for Callsentre

NORDMA og Virke har i samarbeid utarbeidet en generell bransjenorm for callcentre.

Bransjenorm for god E-postmarkedsføring

Bransjenormen gir retningslinjer for hva som menes med god e-postmarkedsføring.